Publikacje na temat pracy asystentek i asystentów kulturowych

Zawierają: przykłady i opisy dobrych praktyk związanych z działaniem asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich w szkołach, zachęty i inspiracje do nawiązania lub ulepszenia wzajemnej współpracy oraz opisy zmagań, prób i błędów w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Relacje, postawy, zachowania
Skopiowano