Pomoc językowa: język ukraiński i rosyjski

Zbiór materiałów pomagających w komunikacji z osobami z Ukrainy (m.in. minisłowniczki i zestaw mylonych słów – tzw. „fałszywych przyjaciół”).

Nauka języka Nauka języka ukraińskiego
Skopiowano