Wielokulturowy Wrocław

Skopiowano
Wielokulturowy Wrocław
6 października 2022

Wrocław: Projekt „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”

Celem projektu jest uświadomienie, czym jest mowa nienawiści, dyskryminacja i przemoc z nienawiści. Projekt jest skierowany do wrocławskich szkół podstawowych i średnich: uczniów i uczennic, nauczycieli, pracowników administracyjnych i porządkowych, pedagogów i psychologów szkolnych, rodziców. Szkolenia są organizowane cyklicznie przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego).
Skopiowano
Wielokulturowy Wrocław
31 lipca 2022

Warsztaty „Stereotypy – Uprzedzenia – Dyskryminacja”

Warsztaty dla dorosłych, które polegają na ćwiczeniach i grach prowadzonych w parach i w grupach, miniwykładach oraz dyskusjach. Warsztaty skierowane w szczególności do nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Organizowane cyklicznie przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego).
Skopiowano