Wielokulturowy Wrocław

Skopiowano
Wielokulturowy Wrocław
31 lipca 2022

Warsztaty „Stereotypy – Uprzedzenia – Dyskryminacja”

Warsztaty dla dorosłych, które polegają na ćwiczeniach i grach prowadzonych w parach i w grupach, miniwykładach oraz dyskusjach. Warsztaty skierowane w szczególności do nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Organizowane cyklicznie przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego).
Skopiowano