Ministerstwo Edukacji i Nauki

Skopiowano
Ministerstwo Edukacji i Nauki
5 września 2022

Infolinia na temat edukacji w polskich szkołach i uczelniach

Informacje dla osób z Ukrainy dotyczące rozpoczęcia lub kontynuacji edukacji w polskich szkołach i uczelniach są udzielane w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim.
Skopiowano
Ministerstwo Edukacji i Nauki
6 czerwca 2022

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

Informacje związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W materiale znalazły się rekomendacje i wskazówki dotyczące wsparcia polskich uczniów i uczennic, dzieci z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, które dotrą tu z powodu wojny.
Skopiowano
Ministerstwo Edukacji i Nauki
6 czerwca 2022

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad pochodzącymi z Ukrainy dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dyrekcji polskich jednostek systemu oświaty.
Skopiowano
Ministerstwo Edukacji i Nauki
6 czerwca 2022

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poza zasadami przyjmowania osób cudzoziemskich do szkół znalazły się w nim także informacje na temat wsparcia Młodych ludzi w nauce oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Skopiowano