Interkulturalni

Skopiowano
Interkulturalni
3 stycznia 2023

„Życie w wielokulturowym środowisku szkolnym: podręcznik dla nauczycielek i nauczycieli”

Zbiór scenariuszy pomocnych w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji. Materiały zostały stworzone i pilotażowo zrealizowane w sześciu krajach europejskich (Słowenii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii i Polsce).
Skopiowano
Interkulturalni
3 stycznia 2023

„The Local Dimension of Children’s Integration in the Educational System in Poland”

Fragment anglojęzycznej publikacji „Migrant Children’s Integration and Education in Europe. Approaches, Methodologies and Policies”. Książka powstała w ramach projektu MiCreate (Migrant Children in a Transforming Europe).
Skopiowano
Interkulturalni
3 stycznia 2023

Lekcje tolerancji

Pakiet edukacyjny dla nauczycielek i nauczycieli. Scenariusze zajęć dotyczących otwartości w kontekście etnicznym, religijnym i społecznym.
Skopiowano