Hipolit CKZiU Środa Wielkopolska

Skopiowano
Hipolit CKZiU Środa Wielkopolska
3 czerwca 2022

Przykłady dobrych praktyk pracy z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi

W prezentacji znajdują się informacje na temat diagnozy, którą warto przeprowadzić, działalności placówki jako wielokulturowej szkoły oraz zadań i sposobów pracy nauczycielskiej, także w nauczaniu zdalnym. Dodatkowo, jako inspirację do organizowania podobnych działań, umieszczono materiał relacjonujący „Tydzień kultury” organizowany pod hasłem wielokulturowości.
Skopiowano