Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom

Skopiowano
Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom
5 stycznia 2023

Szkolenia dla kadry nauczycielskiej „Równa Edukacja”

Oferowanych jest pięć różnych szkoleń: szkolenie z wyrównywania szans edukacyjnych; etyka słowa – równościowy język w pracy nauczycielskiej; szkolenie z uważnego słuchania i rozumienia emocji oraz potrzeb kadry nauczycielskiej i osób uczących się; kształtowanie postaw i strategii równościowych wśród kadry nauczycielskiej; od wykluczenia po afirmację. Postawy wobec inności i obcości w literaturze (warsztat dla osób nauczających języka polskiego)
Skopiowano