Fundacja Edukacja dla Demokracji

Skopiowano
Fundacja Edukacja dla Demokracji
9 lutego 2023

Otwarty konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych (wnioski przyjmowane do 28.02.2023):

Konkurs dotyczy następujących obszarów: wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce; poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie; wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce; wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie; przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce; przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.
Skopiowano
Fundacja Edukacja dla Demokracji
5 czerwca 2022

Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę” z budżetem blisko 4 milionów zł

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szybka „ścieżka ukraińska” w programie RITA – Przemiany w regionie została przekształcona w nowy program grantowy „Wspieramy Ukrainę”. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.
Skopiowano