codzisiajrobimy.pl

Skopiowano
codzisiajrobimy.pl
18 października 2022

Rozmowa „Jak wspierać ucznia w grupie wielojęzycznej?”

Rozmowa na YouTubie z Magdaleną Raszewską, nauczycielką języka polskiego.
Skopiowano
codzisiajrobimy.pl
18 października 2022

Rozmowa „Jak uczyć języka polskiego jako obcego w szkole państwowej?”

Rozmowa na YouTubie z Katarzynę Kostro-Olechowską, nauczycielką języka polskiego.
Skopiowano
codzisiajrobimy.pl
18 października 2022

Rozmowa „Od czego zacząć pracę z uczniem z doświadczeniem migracji?”

Rozmowa na YouTubie z Marcinem Miłką, nauczycielem języka polskiego.
Skopiowano