Centralna Komisja Egzaminacyjna

Skopiowano
Centralna Komisja Egzaminacyjna
27 września 2022

Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w języku ukraińskim

Rozmówki polsko-ukraińskie i przykłady zadań egzaminacyjnych z różnych przedmiotów, na różnych poziomach.
Skopiowano
Centralna Komisja Egzaminacyjna
3 czerwca 2022

Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie

Materiał pomocniczy dla nauczycielek i nauczycieli nieznających języka ukraińskiego, którzy pracują z osobami z Ukrainy.
Skopiowano
Centralna Komisja Egzaminacyjna
3 czerwca 2022

Zadania egzaminacyjne w języku ukraińskim

Zadania z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, WOS-u. Zostały opracowane na potrzeby informatorów oraz arkuszy pokazowych i próbnych egzaminów (ósmoklasisty i gimnazjalnego) dla osób z oddziałów/szkół, w których język ukraiński jest nauczany jako język mniejszości narodowej. Są tłumaczeniem na język ukraiński materiałów zamieszczonych w tożsamych dokumentach dla osób polskojęzycznych.
Skopiowano