Zdalne bezpłatne szkolenie z glottodydaktyki z komponentem regulacji emocjonalnej

Bezpłatny trening nauczania języka polskiego jako obcego (2. edycja: 25.07–06.08.2022 r.).

Nauka języka polskiego
Skopiowano