„Zbiór zadań z języka polskiego jako języka edukacji szkolnej dla uczniów z doświadczeniem migracji” autorstwa dr Katarzyny Beaty Jędryki

Można w nim znaleźć inspirujące ćwiczenia uwzględniające treści edukacyjne ujęte w podstawach programowych szkoły podstawowej z języka polskiego, historii, przyrody, geografii oraz biologii. Każde zadanie opatrzono komentarzem metodycznym.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano