Zbiór zadań z języka polskiego dla osób z doświadczeniem migracji

Ćwiczenia do wykorzystania w oddziałach przygotowawczych oraz podczas zajęć z języka polskiego jako obcego. Poza kompetencjami językowymi rozwijają też wiedzę ogólną młodych osób z doświadczeniem migracji. Każde zadanie zostało opatrzone komentarzem metodycznym. Propozycje mogą służyć zarówno jako gotowe rozwiązania, jak i inspiracje do tworzenia własnych ćwiczeń. Autorka: B.K. Jędryka.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano