Zaproszenie do współpracy dla nauczycieli

Wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, czyli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, zapraszają do współpracy nauczycieli i wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego oraz koordynatorów pomocy Ukrainie w gminach.

Nauczycielki z Ukrainy
Skopiowano