Warsztaty „Dramowe Historie Uchodźców”

Mają na celu uruchomić w uczniach i uczennicach refleksje i krytyczne myślenie o istocie problemu i mechanizmach, jakie kryją się za uchodźczymi doświadczeniami.

Inne Zajęcia pozaszkolne
Skopiowano