„Warszawa dla początkujących, czyli sensoryczny kurs dla młodych przewodników z elementami historii, kultury i języka polskiego jako obcego”

Bezpłatna publikacja, która może stanowić pomoc w nauczaniu języka polskiego, a jednocześnie jest nietypowym przewodnikiem po stolicy z ćwiczeniami. Czytelnicy poznają kolorową, modną, tajemniczą, słodką i dźwięczną Warszawę oraz trasy spacerów, w czasie których będą mogli zwiedzać miasto posługując się zmysłami. Publikacja zawiera słowniczki w języku angielskim i rosyjskim, klucz do ćwiczeń oraz bank pomysłów dla nauczycieli. Publikacja autorstwa Katarzyny Žák-Caplot, opracowana przez Muzeum Warszawy, a wydana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano