Walka z dezinformacją – scenariusze zajęć

3 scenariusze pokazujące, jak ważne jest umiejętne odróżnianie faktów od opinii w różnorodnych formach przekazu.

Dezinformacja Dezinformacja
Skopiowano