„Ukraina”

Książka dwóch kijowskich artystek (Oleny Michajłowej-Rodiny i Ludmiły Nikorycz) ukazująca bogatą kulturę, długą historię i wspaniałą naturę Ukrainy.

Inne Zajęcia pozaszkolne
Skopiowano