Rozmówki ukraińsko-polskie

Publikacja jest przeznaczona głównie dla osób ukraińskojęzycznych uczących się podstawowych zwrotów w języku polskim. W części wstępnej „Українсько-польcький РОЗМОВНИК” zawiera kilka słów na temat Polski oraz podstawowe słownictwo. Kolejne działy dotyczą m.in. jedzenia, zakupów, wypełniania wniosków, określania czasu oraz podróżowania.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano