Programy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dla klas IV–VI i VII–VIII

Publikacja zawiera 2 programy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego przeznaczone do wykorzystania w oddziałach przygotowawczych. Materiał można modyfikować i dostosowywać do potrzeb grupy. Program obejmuje słownictwo oraz podstawy gramatyki języka polskiego – zagadnienia z poziomów A1 i A2.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano