Program nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych w szkole podstawowej

Realizacja umożliwi uczniom i uczennicom osiągnięcie poziomu A2. Można modyfikować i dostosowywać program (dobór tematów i treści nauczania, technik i strategii) w zależności od potrzeb danego oddziału.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano