Platforma prezentująca wymowę języka polskiego w brzmieniu native speakerów i native speakerek – Forvo

Słowa (w tym nazwy własne) są wymawiane przez osoby, dla których polski jest językiem ojczystym.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano