Platforma Navoica – bezpłatne kursy internetowe, niektóre po ukraińsku lub rosyjsku

Kursy m.in. uczące języka polskiego i programowania dla dorosłych i młodzieży.

Inne Zajęcia pozaszkolne
Skopiowano