Pakiet edukacyjny „Ku wielokulturowej szkole w Polsce”

Publikacja zawiera programy nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia (przed reformą) wraz z opisem założeń dydaktycznych. Można tu również znaleźć propozycję procedury przyjęcia do szkoły dziecka cudzoziemskiego oraz praktyczne porady dotyczące diagnozy poziomu językowego.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano