OPEN CALL ЯTEATR – bezpłatne warsztaty aktorskie dla młodzieży z Ukrainy organizowane przez Teatr Dramatyczny w Warszawie

Rejestracja otwarta do 20 listopada 2023 roku.

Kina i teatry Zajęcia pozaszkolne
Skopiowano