Materiały edukacyjne na temat migracji i wielokulturowości dla szkół podstawowych

Zestaw publikacji zawiera scenariusze zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projektów uczniowskich i gier integracyjnych. W pakiecie są też rekomendacje dla szkół i program nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano