Materiały do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w polskiej szkole

Wiele materiałów przydatnych do nauki języka polskiego, m.in.: podręcznik „Słuchaj i powtarzaj” razem z nagraniami do samodzielnych ćwiczeń dla dorosłych, młodzieży oraz starszych dzieci, podręcznik i ćwiczenia „ABC po polsku” dla dzieci, publikację pt. „Polski na dzień dobry. Program nauczania języka polskiego jako drugiego wspomagający nauczycieli w pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym w oddziałach przygotowawczych w szkole podstawowej”, a także poradnik metodyczny i podręcznik „Językowa podróż po Polsce”.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano