Materiały do nauki języka polskiego dla dorosłych i młodzieży

Materiały opracowane w ramach projektu „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”, przygotowane w dwóch wiariantach: dla młodzieży i dorosłych, w podziale na poziomy kompetencji językowej, tematycznie dotyczące praw człowieka i regulacji antydyskryminacyjnych, ale też regionu.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano