Ku wielokulturowej szkole w Polsce – pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia

Publikacja składa się z 2 części. Teoretyczna opisuje szczegółowo kluczowe założenia dydaktyczne zajęć z języka polskiego jako drugiego. Praktyczna zawiera szereg materiałów użytecznych w pracy z dziećmi cudzoziemskimi. Pakiet ma na celu ułatwienie integracji osób cudzoziemskich z nowym środowiskiem szkolnym przy jednoczesnym poszanowaniu ich tożsamości i odrębności religijnej, kulturowej i językowej.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano