Językowa podróż po Polsce

Poradnik metodyczny z programem nauczania języka polskiego jako obcego” (A1) Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek przygotowujących młodzież w wieku 11–15 lat do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego w polskich placówkach oświatowych. Autorki publikacji: A. Młynarczuk-Sokołowska, K. Szostak-Król.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano