„Językowa podróż po Polsce. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w polskiej szkole”

Do podręcznika dołączony jest również "Poradnik metodyczny z programem nauczania języka polskiego jako obcego" autorstwa Anny Młynarczuk-Sokołowskiej i Katarzyny Szostak-Król.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano