Interaktywny słownik „Razem w szkole”

Interaktywny słownik szkolny z fonetycznym zapisem wymowy i wskazówkami dotyczącymi czytania poszczególnych słów. Zawiera słownictwo z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii, historii, języka polskiego, biologii, muzyki i plastyki. Na stronie można też pobrać słownik w wersji PDF.

Nauka języka Nauka języka ukraińskiego i polskiego
Skopiowano