Urząd do Spraw Cudzoziemców

Skopiowano
Urząd do Spraw Cudzoziemców
18 lipca 2022

Językowa podróż po Polsce

Poradnik metodyczny z programem nauczania języka polskiego jako obcego” (A1) Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek przygotowujących młodzież w wieku 11–15 lat do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego w polskich placówkach oświatowych. Autorki publikacji: A. Młynarczuk-Sokołowska, K. Szostak-Król.
Skopiowano
Urząd do Spraw Cudzoziemców
3 czerwca 2022

Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego dla dorosłych i dzieci

Podręczniki i zestawy ćwiczeń oraz poradnik metodyczny dotyczący nauczania języka polskiego jako obcego. Poradnik został podzielony na 4 części, które zawierają: program nauczania, przykładowe konspekty lekcji, propozycje gier i zabaw językowych oraz karty pracy z dodatkowymi ćwiczeniami.
Skopiowano