Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Skopiowano
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
4 września 2022

Poradnik prawny dla obywateli Ukrainy w Polsce

Obszerny poradnik dotyczący sytuacji obywateli Ukrainy na terytorium Polski w aktualnym stanie prawnym (8 czerwca 2022 roku). Poradnik porusza kwestie legalności pobytu, pracy oraz dostępu do świadczeń. Portal oferuje też szkolenia z prawa dla osób pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Portal w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
Skopiowano
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
4 września 2022

Portal Prawny dla Osób Uciekających z Ukrainy

Baza wiedzy zawierająca m.in. porady na temat edukacji, odpowiedzi na często zadawane pytania, szybkie porady prawne dla organizacji pozarządowych.
Skopiowano
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
1 sierpnia 2022

Broszura „Dziecko bez opieki w Polsce i Ukrainie. Prawo i instytucje: podstawowe zagadnienia”

Broszura składa się z dwóch części, z których pierwsza opisuje zagadnienia opieki i kurateli nad dziećmi w Ukrainie, a druga pieczę zastępczą nad dziećmi w Polsce. Opracowanie jest zbiorem najważniejszych informacji na temat opieki nad ukraińskimi dziećmi w Polsce, które w prosty i przejrzysty sposób przedstawia istniejące w obu systemach prawnych instytucje.
Skopiowano
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
6 czerwca 2022

Utworzenie w szkole oddziału międzynarodowego

Fragment ustawy „Prawo oświatowe” mówiący o możliwości i warunkach tworzenia oddziałów międzynarodowych.
Skopiowano
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
6 czerwca 2022

Prawo cudzoziemców do nauki szkolnej

Fragment ustawy „Prawo oświatowe”. Mówi o prawach związanych z obowiązkiem nauki przysługujących osobom, które nie mają polskiego obywatelstwa.
Skopiowano
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
3 czerwca 2022

Wsparcie prawne dla dzieci ukraińskich

Informacje na temat praw dziecka, dostępu do praw i usług i dyskryminacji. Wsparcie prawne dla osób pomagających dzieciom ukraińskim.
Skopiowano