Językowe Kontrowersje

Skopiowano
Językowe Kontrowersje
18 lipca 2022

Pomoc językowa: język ukraiński i rosyjski

Zbiór materiałów pomagających w komunikacji z osobami z Ukrainy (m.in. minisłowniczki i zestaw mylonych słów – tzw. „fałszywych przyjaciół”).
Skopiowano