Fundacja Wolność i Demokracja

Skopiowano
Fundacja Wolność i Demokracja
3 czerwca 2022

Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży w Ukrainie

Został wydany w 5 tomach, które odpowiadają poszczególnym poziomom nauczania. Do każdego tomu są dołączone materiały uzupełniające dla osób uczących.
Skopiowano