Fundacja Transatlantic Future Leaders Forum

Skopiowano
Fundacja Transatlantic Future Leaders Forum
6 czerwca 2022

Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci uchodźczych z Ukrainy

Dokument przedstawia propozycje rozwiązań systemowych pomocnych w integracji tych dzieci w polskim systemie edukacji. Publikacja zawiera najważniejsze informacje o ukraińskiej oświacie, globalnych perspektywach związanych z edukacją uchodźców i uchodźczyń oraz kluczowych wyzwaniach w kontekście trwającego kryzysu.
Skopiowano