Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Skopiowano
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
1 sierpnia 2022

Wsparcie psychologiczne dzieci i ich opiekunów z Ukrainy

Wsparcie bezpośrednie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku i Warszawie oraz wsparcie telefoniczne, webinary, materiały edukacyjne i rekomendacje.
Skopiowano
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
1 sierpnia 2022

Telefon zaufania 116 111

Od poniedziałku do piątku między godziną 14.00 a 18.00 przy telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży dyżurują psychologowie i psycholożki posługujący/e się językami ukraińskim i rosyjskim, by rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny.
Skopiowano
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
1 sierpnia 2022

Podstawowe zasady ochrony dzieci przed krzywdzeniem w sytuacji kryzysu humanitarnego

Mają one zapewnić dzieciom z doświadczeniem uchodźczym lepszą ochronę przed krzywdzeniem w miejscach tymczasowego pobytu.
Skopiowano
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
6 czerwca 2022

Film dla dzieci o Ukrainie i wojnie w niej

Może być samodzielnym materiałem albo punktem wyjścia do rozmowy o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Informacje z filmu są też opublikowane w formie książeczki. Całość została uzupełniona wskazówkami, które można wykorzystać podczas rozmowy z dziećmi.
Skopiowano