Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Skopiowano
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
28 czerwca 2022

Bezpłatna pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Centrum prowadzi infolinię i punkty pomocy prawnej, w których osoby z Ukrainy mogą otrzymać informację w języku ukraińskim i rosyjskim. Pomaga również osobom przybywającym z Ukrainy, które nie mają ukraińskiego obywatelstwa - bezpaństwowcom i obywatelom państw trzecich. Zapewnia też wsparcie prawne dla małoletnich bez opieki.
Skopiowano