„Dzienniczek-słowniczek” – narzędzie dla dzieci pomocne w nauce języka polskiego

To swego rodzaju pamiętnik prowadzony przez dziecko. Jest stworzony w oparciu o technikę terapii logopedyczno-psychologicznej, tak zwany dziennik wydarzeń. Przyjazna forma „Dzienniczka” zachęca do korzystania z niego na co dzień.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano