Standardy

Skopiowano
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
9 lutego 2023

Ochrona dzieci bez opieki z Ukrainy w Polsce

Postulaty międzysektorowej grupy uczestników seminarium, które miało miejsce 8 grudnia 2022 r.
Skopiowano
Amnesty International
7 lutego 2023

Raport Amnesty International

Problemy i propozycje rozwiązań związane z sytuacją uczniów i uczennic z Ukrainy w Polsce na podstawie 4 miesięcznego monitoringu.
Skopiowano
Unia Metropolii Polskich
13 września 2022

Jak będzie wyglądała organizacja kształcenia uczniów z Ukrainy w nowym roku szkolnym?

Zbiór najważniejszych informacji na temat organizacji edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/23.
Skopiowano
Rzecznik Praw Obywatelskich
13 września 2022

Ukraińscy uczniowie z niepełnosprawnościami wymagają wsparcia. RPO pisze do MEiN

Pismo Zastępcy RPO do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wsparcia w procesie edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
Skopiowano
Rzecznik Praw Obywatelskich
13 września 2022

Problemy edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy. Rekomendacje Marcina Wiącka dla MEiN

Rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich zebrane po międzysektorowym spotkaniu konsultacyjnym w sprawie edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Skopiowano
UNHCR
5 września 2022

Raport „Education of refugees from Ukraine”

Najważniejsze informacje na temat edukacji uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce i w Europie.
Skopiowano
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
1 sierpnia 2022

Podstawowe zasady ochrony dzieci przed krzywdzeniem w sytuacji kryzysu humanitarnego

Mają one zapewnić dzieciom z doświadczeniem uchodźczym lepszą ochronę przed krzywdzeniem w miejscach tymczasowego pobytu.
Skopiowano
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
1 sierpnia 2022

Broszura „Dziecko bez opieki w Polsce i Ukrainie. Prawo i instytucje: podstawowe zagadnienia”

Broszura składa się z dwóch części, z których pierwsza opisuje zagadnienia opieki i kurateli nad dziećmi w Ukrainie, a druga pieczę zastępczą nad dziećmi w Polsce. Opracowanie jest zbiorem najważniejszych informacji na temat opieki nad ukraińskimi dziećmi w Polsce, które w prosty i przejrzysty sposób przedstawia istniejące w obu systemach prawnych instytucje.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
1 sierpnia 2022

Podstawy prawne regulujące prawa dziecka migranckiego

Opracowanie: Sylwia Kilanowska-Męczykowska. Obecność uczniów z doświadczeniem migracji reguluje prawo oświatowe i rozporządzenia MEN. Zbiór linków do tych dokumentów.
Skopiowano
WiseEuropa
7 lipca 2022
Skopiowano
UNHCR
6 czerwca 2022

Edukacja 2030. Strategia edukacji uchodźców i uchodźczyń

Anglojęzyczny dokument z 2019 roku prezentujący europejską strategię dotyczącą tego zagadnienia. Ma się ona opierać na zmniejszeniu presji na krajach przyjmujących, zwiększeniu samodzielności uchodźców i uchodźczyń oraz wsparciu w krajach pochodzenia.
Skopiowano
Fundacja Transatlantic Future Leaders Forum
6 czerwca 2022

Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci uchodźczych z Ukrainy

Dokument przedstawia propozycje rozwiązań systemowych pomocnych w integracji tych dzieci w polskim systemie edukacji. Publikacja zawiera najważniejsze informacje o ukraińskiej oświacie, globalnych perspektywach związanych z edukacją uchodźców i uchodźczyń oraz kluczowych wyzwaniach w kontekście trwającego kryzysu.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
6 czerwca 2022

Zbiór raportów dotyczących edukacji dzieci uchodźczych

Publikacje opisują dotychczasowe doświadczenia związane z kształceniem dzieci z doświadczeniem migracji. Wśród podejmowanych tematów są m.in. konflikty w szkołach, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu, nauka języka polskiego.
Skopiowano
Ministerstwo Edukacji i Nauki
6 czerwca 2022

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad pochodzącymi z Ukrainy dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dyrekcji polskich jednostek systemu oświaty.
Skopiowano