Adaptacja ramowego programu nauki języka polskiego do potrzeb oddziałów przygotowawczych

Podstawą adaptacji jest obowiązujący „Ramowy program kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców”. Publikacja ma być pomocna w opracowaniu programu nauczania języka polskiego jako drugiego w oddziałach przygotowawczych w szkołach podstawowych.

Nauka języka Nauka języka polskiego
Skopiowano